دسته: ساختنی

شبیه ساز آسانسور

هدف از این مدار شبیه سازی یک آسانسور مبتنی بر سیستم میکرو کنترلی است و مدلی کوچک برای طراحی … .