لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت روزانه محصولات رعد

شما همواره می توانید جهت مشاوره در انتخاب و یا سفارش انواع ترمینال ، داکت ، پریز ، چراغ سیگنال ، ترمینال فیوز خور ، ریل و … رعد با ما در ارتباط باشید .

ردیفعنوانقیمت/ریال
1ترمینال رعد RTP2.537100
ترمینال رعد بلند RTP2.5-H37100
2ترمینال رعد طوسی RTP4 53550
3ترمینال رعد طوسی RTP6 69650
4ترمینال رعد طوسی RTP10 84600
5ترمینال رعد RTP16 164600
6ترمینال رعد RTP25 194850
7ترمینال رعد RTP35 340200
8ترمینال رعد RTP50 571750
9ترمینال رعد RTP70 753100
10ترمینال رعد RTP95 1456350
ترمینال رعد RTP150 2779500
11ترمینال ارت رعد RET2.5 158850
12ترمینال ارت رعد RET4 199750
13ترمینال ارت رعد RET6 226900
14ترمینال ارت رعد RET10 255950
15ترمینال ارت رعد RET16 341750
16ترمینال ارت رعد RET35 546200
17ترمینال رعد DRTP2.5/4 106400
18ترمینال رعد DRTP2.5/4-L 278700
19ترمینال ریلی دو طبقه رعد DRTP4139500
20بست انتهایی رعد EB138150
21بست انتهایی رعد EB/235450
22بست انتهایی رعد EB/333150
23لیبل ترمینال رعد LB/145000
24لیبل ترمینال رعد LB/241350
25ترمینال فیوزی رعد RFT5300950
26پریز ریلی بدون LED رعد DSO232500
27پریز ریلی LED دار رعد DSO/LD233550
28آخرین بروزرسانی 1400/04/05