دسته: پست ها و انتقال

انتخاب سکسیونر ۱۳۲ کیلوولت

دیسکانکت ها ، کلیدهایی هستند که در زمان عبور جریان الکتریکی ، امکان قطع و وصل کردن آن ها وجود ندارد و تنها قادرند تا تحت جریان های بسیار کم … .

بررسی سیکل های ترکیبی سری و موازی نیروگاه های زمین گرماییش

عنوان : بررسی سیکل های ترکیبی سری و موازی نیروگاه های زمین گرماییش تعداد صفحات : ۱۰ زبان : فارسی فرمت فایل آموزشی : PDF     نیروگاه های زمین گرمایی بسته به حالت سیال...

مقره

جداسازی مسیرهای فشار قوی از زمین توسط مقره ها انجام می گیرد . مقره های فشار قوی در مجاورت شرایط جوی و اقلیمی مختلفی… .