برچسب: ابررسانایی

ابر رسانا

در این جزوه آموزشی برای آشنایی با ابررسانایی ، به اختصار مطالبی راجع به ابررسانایی ، خواص آن و سیم های ابررسانا آورده می شود