کنترل میکرز
فرمت های مجاز برای ارسال: zip, rar, txt, doc, jpg, png, gif, odt, xml, pdf, xls, xlsx, docx
بیشترین حجم مجاز به ازای هر فایل : 5120 کیلوبایت می باشد .
بیشترین حجم مجاز مجموع فایل ها : 10240 کیلوبایت می باشد .
نام شما : *
ایمیل : *
موضوع :
انتقال فایل :
پیام شما :*