نویسنده: admin

شبیه ساز آسانسور

هدف از این مدار شبیه سازی یک آسانسور مبتنی بر سیستم میکرو کنترلی است و مدلی کوچک برای طراحی … .

راهنمای ارت سنجی کلمپی

کتابچه حاضر به معرفی روش اندازه گیری مقاومت ارت با استفاده از دستگاه های کلمپی می پردازد و از دو جزوه به نام های Guide to Clamp-on Earth Testing … .