نویسنده: admin

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی ۲

سرفصل های کتاب مدارهای الکتریکی ۲ بشرح ذیل می باشند :

تبدیل لاپلاس و تحلیل مدار به کمک آن
مشخصه های ذاتی و فرکانس های طبیعی … .

مدارات الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .

مبانی مخابرات 2

مبانی مخابرات ۲

در این این کتاب به مباحث مدولاسیون نمایی موج پیوسته و مخابرات دیجیتال و … پرداخته شده است .

جنگ بی سیم

جنگ بی سیم

این کتاب حاوی چندین مدار فرستنده تکه لومان و مطالبی اندک تئوری راجع به کریستال ها ، امواج الکترومغناطیسی و …. می باشد .

انتخاب سکسیونر ۱۳۲ کیلوولت

دیسکانکت ها ، کلیدهایی هستند که در زمان عبور جریان الکتریکی ، امکان قطع و وصل کردن آن ها وجود ندارد و تنها قادرند تا تحت جریان های بسیار کم … .