منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English
خازن چیست؟

خازن چیست؟

خازن یکی از مهم ترین قطعات الکتریکی است که در بسیاری از وسایل الکتریکی و الکترونیکی از آن استفاده شده است . در این سری از مقالات قصد داریم تا شما را با این قطعه کاربردی آشنا کنیم .

خازن ها از کاربردی ترین قطعات الکتریکی می باشند که می توان به واسطه آن ها انرژی الکتریکی را به صورت موقت ذخیره سازی نمود . این قطعات کاربردی از دو صفحه رسانا با سطح مقطع مشخص تشکیل شده اند که این دو صفحه با فاصله ای مناسب از یکدیگر قرار گرفته اند . با اتصال خازن به یک منبع انرژی الکتریکی مانند باتری ، الکترون ها به کمک اختلاف پتانسیل باتری بر روی یکی از صفحات خازن جمع می شوند و به همین دلیل الکترون های موجود بر روی صفحه دیگر خازن ، جذب قطب مثبت باتری می شوند . در این حالت یک صفحه خازن دارای بار منفی بیشتری نسبت به صفحه دیگر است که با جدا کردن خازن از باتری ، این اختلاف بار الکتریک بر روی صفحه خازن باقی خواهد ماند .

بسته به ابعاد صفحات ، فاصله آن ها از یکدیگر و عایقی که بین دو صفحه خازن قرار می گیرد ، میزان بار الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات خازن به ازای یک اختلاف  پتانسیل مشخص و ثابت ، تغییر می کند که این باعث به وجود آمدن پارامتر جدیدی به نام ظرفیت خازن می شود .

ظرفیت یک خازن ، بسیار وابسته به نوع ساخت و موادی که در ساخت خازن به کار می رود دارد و طبق رابطه زیر بدست می آید .

فرمول محاسبه ظرفیت یک خازن

فرمول محاسبه ظرفیت یک خازن

در رابطه فوق ، A سطح مقطع صفحات خازن ، d فاصله دو صفحه از یکدیگر و K ثابت دی الکتریک است . ظرفیت خازن با C نشان داده می شود و واحد آن به افتخار دانشمند بزرگ مایکل فارادی ، فاراد نام گرفته است . برای محاسبه ضریب K می توان از رابطه زیر استفاده نمود .

محاسبه ضریب K

محاسبه ضریب K

در رابطه فوق ε_۰ را ثابت گذردهی الکتریکی خلا نامیم و مقدار آن برابر است با ۸٫۸۵ در ده به توان منفی ۱۲ است .

در صورتی که در بین صفحات خازن از عایق خاصی استفاده نشود و جز هوا چیزی وجود نداشته باشد مقدار ε  برابر ۱ است و در صورت استفاده از عایق های مناسب که در قسمت های بعدی این مقاله به آن ها اشاره خواهد شد ، مقدار آن بیشتر از ۱ خواهد شد که این امر موجب افزایش ظرفیت خازن می شود .

همچنین می توان ظرفیت خازن را به کمک رابطه زیر نیز محاصبه نمود .

رابطه دیگری برای محاسبه ظرفیت خازن

رابطه دیگری برای محاسبه ظرفیت خازن

همانطور که از رابطه فوق مشخص است ، ظرفیت خازن ، نسبت بار ذخیره شده بر روی خازن به اختلاف پتانسیل اعمال شده به آن می باشد . این رابطه مشخص می کند که بار الکتریکی ذخیره شده بر روی یک خازن ۲ فارادی که به اختلاف پتانسیل ۱۲ ولت وصل شده ، بسیار بیشتر از بار خازن ۱ فارادی متصل شده به همین ولتاژ است .

شکل دیگر رابطه فوق به صورت زیر نوشته می شود که با توجه به این که مقدار ظرفیت یک خازن عدد ثابتی است ، در صورت شارژ خازن و جدا نمودن آن از باتری ، در دو سر خازن اختلاف پتانسیل الکتریک وجود خواهد داشت و این اختلاف پتانسیل تا زمانی که خازن شارژ است باقی خواهد ماند .

مقدار این اختلاف پتانسیل از رابطه زیر محاسبه می شود .

محاسبه اختلاف پتانسیل

محاسبه اختلاف پتانسیل

همچنین لازم به ذکر است که واحد فاراد بسیار بزرگ بوده و عملا برای سنجش ظرفیت خازن از واحد های کوچکتر میلی فاراد ، میکرو فاراد ، نانو فاراد و پیکو فاراد استفاده می شود که  مطابق رابطه زیر هر میلی فاراد ۱۰۰۰ برابر میکرو فاراد و هر میکرو فاراد ۱۰۰۰ برابر نانو فاراد است . پیکو فاراد نیز واحد بسیار کوچکی است که ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از نانو فاراد است .

خازن ها ، قطعات بسیار کاربردی در علم برق و الکترونیک هستند و می توان از آن ها در بسیاری از مدارت مانند سیستم های صوتی ، مبدل های برق شهر ( باتری ) ، مدارت فرستنده و گیرنده مخابراتی ، نوسان ساز ها و … استفاده نمود . همچنین یکی از قطعاتی که بسیار در کنار خازن مورد استفاده قرار می گیرد ، مقاومت است که طی یک مقاله دیگر به برسی آن خواهیم پرداخت . مقاومت ها به دلیل خاصیت محدود کننده جریان ، باعث می شوند تا روند شارژ خازن ها کند تر پیش برود که این خاصیت دارای کاربرد فراوانی در طراحی مدارات الکتریکی و الکترونیک است .

همچنین با اتصال دو سر یک خازن شارژ شده به یک مقاومت ، می توان شارژ ذخیره شده در خازن را تخلیه نمود . این کار به این صورت اتفاق می افتد که با اتصال مقاومت به دو سر خازن ، یک مسیر برای حرکت الکترون ها از یک صفحه خازن به صفحه دیگر محیا می شود که باعث می شود با گذشت زمانی مشخص ، بار موجود بر روی هر دو صفحه خازن با یکدیگر برابر و هم علامت شود .

یکی از مهم ترین ویژگی های خازن جلوگیری از عبور جریان مستقیم است که مطابق توضیحات فوق ، پس از اتصال یک باتری که نوعی منبع جریان مستقیم است به یک خازن ، الکترون ها حرکت کرده و بر روی یک صفحه خازن جمع می شوند که این امر در زمان کوتاهی اتفاق می افتد و پس از آن خازن کاملا شارژ شده و دیگر الکترونی در مدار حرکت نخواهد کرد و در اصل جریان مدار که همان حرکت جهت دار الکترون ها است برابر با صفر می شود . تمامی اتفاقات فوق در بازه زمانی کوتاهی اتفاق می افتد .

اما با اتصال منبع جریان متناوب به خازن مانند برق شهر ، پس از گذشت زمانی ، خازن در یک جهت شارژ خواهد شد و بعد از آن جهت یا پلاریته منبع تغییر می کند و جریان از سوی دیگر در مدار جاری می شود که این امر موجب شارژ شدن خازن در جهت دیگر می شود . تغییر پلاریته یا جهت منبع از خواص جریان متناوب است و باعث می شود جریان متناوب به صورت مداوم در مدار برقرار شود .

 خازن قطعه الکتریکی است که از دو صفحه رسانا و موازی با یکدیگر تشکیل شده است و می تواند انرژی الکتریکی را در میدان الکتریکمی بین دو صفحه اش ذخیره کند .

– انرژی ذخیره شده در خازن و کاربرد آن

همانطور که گفته شد ، با اتصال خازن به منبع انرژی الکتریک مانند باتری ، بار الکتریک بر روی خازن ذخیره می شود . پس از جدا کردن خازن از باتری ، مقداری بار الکتریکی بر روی خازن ذخیره شده است و با اتصال خازن به یک مقاومت یا یک مدار الکتریکی این بار تخلیه می شود . پس در این فرایند شارژ و تخلیه شارژ ( دشارژ ) ، خازن انرژی الکتریک را در خود ذخیره می کند و سپس تحویل مدار الکتریکی می دهد . از دید فیزیک ، این انرژی در میدان الکتریک بین صفحات خازن ذخیره شده و می توان خازن را ، به چشم یک منبع انرژی موقت یا یک باتری موقت نگاه کنیم . لازم به ذکر است ، خازن جریان الکتریکی مستقیم DC را در خود ذخیره می کند و همانطور که در قسمت قبلی گفته شد ، جریان الکتریکی متناوب AC را فقط عبور می دهد .

این خاصیت ذخیره سازی انرژی در خازن باعث شده است تا از خازن در بعضی از کاربرد های نظامی ، پزشکی و صنعتی استفاده نمود . برای مثال دستگاه شوک پزشکی که در زمان ایست قلب بیمار از آن استفاده می شود ، خازنی با ظرفیت زیاد است که می تواند شارژ ذخیره شده در خود را در زمان کوتاهی در بدن بیمار تخلیه کند . کاربرد نظامی خازن نیز در تجهیزاتی خاص مانند شوکر است که می توان به واسطه شارژ موجود در آن به یک فرد صدمه رساند .

میزان انرژی ذخیره شده در خازن به اختلاف پتانسیل و میزان بار ذخیره شده بر روی خازن بستگی دارد و از روابط زیر محاسبه می شود .

– روش اتصال خازن ها به یکدیگر

خازن ها را می توان در سه حالت سری ، موازی و ترکیبی به یکدیگر متصل نمود . در ادامه به برسی هر کدام از این حالت ها خواهیم پرداخت .

– اتصال سری خازن ها

در این اتصال ، مطابق شکل زیر ، یک پایه هر خازن به پایه دیگر متصل می شود که در این حالت ولتاژ کل از جمع ولتاژ تک تک خازن ها محاسبه می شود . از این اتصال می توان برای افزایش حداکثر ولتاژ کاری خازن استفاده نمود . در این اتصال ظرفیت معادل کاهش پیدا می کند . همچنین بار ذخیره شده در خازن ها نیز با یکدیگر برابر است . روابط این اتصال به صورت زیر است :

اتصال سری خازن ها

اتصال سری خازن ها

– اتصال موازی خازن ها

در این اتصال ، مطابق شکل زیر دو سر هر خازن به دو سر خازن دیگر متصل می شود . این اتصال برای افزایش طرفیت معادل خازن ها مورد استفاده قرار میگیرد . ظرفیت معادل از جمع ظرفیت تک تک خازن ها بدست می آید . روابط این اتصال به صورت زیر است .

اتصال موازی خازن ها

اتصال موازی خازن ها

– اتصال ترکیبی خازن ها

این اتصال از ترکیب دو اتصال سری و موازی به وجود می آید و برای تحلیل چنین مداراتی از قوانین حاکم بر هر دو اتصال سری و موازی به صورت همزمان استفاده می شود . لازم به ذکر است که شکل مداری این اتصال به صورت های مختلف ممکن است و به هر خازن که لازم باشد در مدار استفاده می شود .

خازن ها را می توان مانند سایر قطعات الکتریکی و الکترونیکی به روش های مختلف دسته بندی نمود . معروف ترین دسته بندی مربوط به خازن ها به شرح زیر است :

– دسته بندی بر اساس خازن های ثابت و متغیر

– دسته بندی بر اساس اتصال به مدار

– دسته بندی بر اساس عایق یا همان دی الکتریک بین صفحات

– خازن های ثابت و متغیر 

بیشتر خازن های موجود در بازار دارای ظرفیت ثابتی می باشند که فقط با گذشت زمان ممکن است مقدار ظرفیت آن مقداری تغییر کند که آن نیز مربوط به در صد خطای خازن است . اما گونه دیگری از خازن ها وجود دارد که می توان توسط یک پیچ و یا یک اهرم مقدار ظرفیت آن را نیز تغییر دهیم .

به این نوع خازن ، خازن متغیر یا Variable گویند که ممکن است با چرخش اهرم ، سطح مقطع مشترک بین دو صفحه خازن ، فاصله بین دو صفحه و یا ابعاد دی الکتریک درون خازن تغییر کند . با تغییر هر کدام از پارامتر ها گفته شده ، ظرفیت خازن نیز تغییر می کند .

کاربرد اصلی این خازن ها در مدارت فرستنده و گیرنده مخابراتی است و با تغییر ظرفیت خازن فرکانس نوسان ساز مدار یا فرکانس فیلتر دریافت در گیرنده تغییر می کند . به دلیل حساسیت مدارات مخابراتی ، این خازن ها به صورت Multi Turn یا چند دور ساخته می شوند که این امر باعث می شود ، گام تغییر ظرفیت بسیار کوچک شود که این امر دقت ظرفیت خازن را افزایش می دهد . همچنین اهرم تغییر ظرفیت این خازن ها از یک پیچ تشکیل شده و می توان آن را توسط پیچگوشتی مشخص نمود که به این خازن های متغیر ، خازن تریمر گفته می شود .

تصاویر زیر مربوط به مدل های مختلف خازن های متغیر است :

 خازن های متغیر

خازن های متغیر

 خازن های متغیر

خازن های متغیر

 خازن های متغیر

خازن های متغیر

– خازن های پایه دار و خازن های SMD

تمامی خازن های بالا دارای مدل و ظاهر های متنوعی می باشند که می توان در مدارت مختلف از آن ها استفاده نمود . خازن ها نیز مانند مقاومت ها به سه گروه پایه دار ، نصب سطحی SMD و ترمینالی تقسیم بندی می شوند که بسته به نوع مدار چاپی طراحی شده انتخاب می شوند . نوع اول دارای پایه بوده که به درون سوراخ های برد مدار چاپی میرود و از پشت به برد لحیم می شود .

خازن های SMD

خازن های SMD

نوع دوم بر روی سطح برد نصب می شود و ابعاد بسیار کوچکی داردکه در نتیجه ظرفیت آن نیز کم است . نوع سوم شامل خازن های ولتاژ بالا می شود و توسط زوج سیم به مدار متصل می شود .

– انواع خازن ها بر اساس نوع دی الکتریک یا همان عایق بین صفحات

این دسته بندی از اهمیت بالایی برخوردار است که دلیل اصلی نام گذاری انواع خازن ها می باشد . همانطور که در مقالات قبل نیز گفته شد ، با قرار دادن دی الکتریک یا همان عایق در بین صفحات خازن ، ظرفیت خازن افزایش پیدا می کند . تولید کننده های قطعات الکتریکی و الکترونیکی ، خازن ها را به روش های مختلف و با دی الکتریک های متنوعی تولید می کنند که در ادامه قصد داریم به شرح معروف ترین آن ها بپردازیم .

یکی از مهم ترین دسته بندی خازن ها بر اساس نوع ساخت ، دسته بندی خازن های قطبی و غیر قطبی است . در خازن های قطبی ، بر خلاف خازن های غیر قطبی ، پلاریته اتصال از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که قطبی مثبت و منفی منبع به اشتباه به خازن متصل شود ، خازن دچار مشکل می شود و در برخی مواقع انفجار رخ می دهد .

خازن های قطبی دارای ظرفیت بیشتری نسبت به خازن های غیر قطبی می باشند اما از لحاظ حداکثر ولتاژ کاری ، ضعیف تر از خازن های غیر قطبی هستند .

معروف ترین خازن های غیر قطبی به شرح زیر است : 

خازن ها سرامیکی Ceramic Capacitor

دی الکتریک استفاده شده در این خازن ها از جنس سرامیک است و در دو کلاس ۱ و ۲ ساخته می شود که کلاس ۱ دارای پایداری بیشتر و کلاس ۲ دارای ظرفیت بیشتر است . این خازن ها دارای ظرفیت کمتری نسبت به سایر خازن ها می باشند و به طور معمول ظرفیت آن ها در بازه کمتر از ۱۰۰ پیکو فاراد تا ۲۲۰ نانو فاراد در کلاس ۱ و ۱٫۵ نانو فاراد تا ۴۷ میکرو فاراد در کلاس ۲ است . از دیگر ویژگی های این خازن ها ، حداکثر ولتاژ کاری است که به دلیل ضخامت کم لایه های سرامیک باعث شده تا خازن های سرامیک با حداکثر ولتاژ ۳۰ کیلو ولت ساخته شود . از این خازن ها می توان در کاربرد هایی مانند کوپلاژ مدارت فرکانس بالا ، مدارت فیلتر و نوسان ساز مخابراتی فرکانس بالا و منابع تغذیه استفاده نمود .

خازن ها سرامیکی Ceramic Capacitor

خازن ها سرامیکی Ceramic Capacitor

نمونه عملی استفاده از این خازن در مدار تراشه های تغذیه مانند سری ۷۸xx و تغذیه مدارات میکرو کنترلری است که با استفاده از این خازن ها در نقاط مختلف می توان نویز را کاهش داد .

مشکل بزرگ این خازن ها وابستگی ظرفیت به دما است که با افزایش دما ، ظرفیت نیز مقداری تغییر می کند . به این خازن ها خازن های عدسی نیز گفته می شود .

خازن های ورقه ای یا لایه ای Film Capacitor

این خازن ها از ورقه های فلزی و دی الکتریک پلاستیکی از جنس تفلون ، پلی استر و پلی اتیلن تشکیل شده است که این ورقه ها مانند تصویر زیر به صورت استوانه ای پیچیده می شوند و در نهایت در داخل یک پکیج پلاستیکی مقاوم قرار داده می شود .

به دلیل ساختار داخلی این خازن ها ، پایه های بیرونی خازن به طور مستقیم به صفحه های خازن متصل می شود که این امر باعث کاهش خاصیت مقاومتی و سلفی داخلی می شود و این ویژگی مهندسین را قادر می سازد تا بتوانند از این خازن در مدارات اسنابر ، مداراتی با جهش های جریان بالا و مدارت تغذیه جریان متناوب و فرکانس بالا استفاده نمایند .

خازن های ورقه ای یا لایه ای Film Capacitor

خازن های ورقه ای یا لایه ای Film Capacitor

رنج ولتاژ کاری در این خازن ها در بازه ۱۰ تا ۲۰۰۰ ولت است و ظرفیت آن ها در بازه کمتر از ۱۰۰ پیکو تا ۲۲ پیکو فاراد قرار می گیرد . لازم به ذکر است نوع دیگری از این خازن ها نیز موجود است که به Power Film Cap معروف هستند و در مدارت جریان متناوب با ولتاژ بالا در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۰ کیلو ولت از آن ها استفاده می شود .

خازن هایی با عایق های طبیعی مانند خازن میکا ، شیشه ، کاغذ و هوا

این خازن ها دارای تنوع بسیار زیادی می باشند که جنس دی الکتریک آن از مواد طبیعی مانند ، میکا ، شیشه ، کاغذ و … می باشد . هر کدام از این خازن ها دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند و از آن ها در کاربرد های خاص استفاده می شود .

خازن میکا

خازن میکا

برای مثال میکا ، ماده ای پایدار از لحاظ الکتریکی است و خازن میکا به پایداری بالا مشهور هستند . مقدار این خازن ها در طول زمان بسیار کم تغییر می کند و همچنین نسبت به حرارت بسیار پایدار است . از این قطعات می توان در مدارت فرستنده و گیرنده های حساس و فرکانس بالای رادیویی استفاده نمود . لازم به ذکر است که این قطعات دارای نوع قدرت بالا نیز می باشند که می تواند تحت ولتاژ تا ۱۰۰ کیلو ولت نیز کار کند . از دیگر ویژگی های این نوع خازن ، پایین بودن مقاومت و خاصیت سلفی داخلی است . عیب بزرگ این خازن ها ، ابعاد و قیمت بالای آن ها می باشد که امروزه در مدارت غیر حساس از خازن های سرامیکی و ورقه ای به عنوان جایگزینی برای آن  استفاده می شود .

خازن  با دی الکتریک هوا نیز در این دسته قرار می گیرد که لارم به ذکر است که این خازن ها بیشتر به صورت متغیر ساخته می شود و از ویژگی های آن می توان به ظرفیت کم ، ولتاژ کاری بسیار بالا و مقاومت داخلی بسیار کم می باشد . از این خازن ها در فرستنده های قدرت بالا مانند فرستنده های نظامی برای از بین بردن تجهیزات الکتریکی استفاده می شود .

خازن های کاغذی از لحاظ ساختار مانند خازن های ورقه ای هستند که در آن ها از کاغذ به عنوان دی الکتریک استفاده شده است .

خازن های شیشه ای به دو دسته خازن با دی الکتریک خلا و پوشش شیشه ای و خازن با دی الکتریک شیشه تقسیم می شوند که نوع اول ، از همه لحاظ مانند خازن با دی الکتریک هوا است و نوع دوم ، یکی از بهترین و گران قیمت ترین خازن های غیر قطبی است که از لحاظ پایداری ، فرکانس و مقاومت داخلی در بهترین وضعیت قرار می گیرد .

خازن های قطبی

خازن های قطبی به دو دسته خازن های الکترولیتی و Supper Capacitor تقسیم می شوند که نوع دوم شامل خازن هایی با ظرفیت بسیار بالا است و می توان از آن ها در بسیاری از مدارت به عنوان باتری استفاده نمود . این خازن ها را خازن های دو لایه نیز می نامند و دارای قیمت بسیار زیادی هستند . مشکل اصلی این خازن ها ولتاژ کاری بسیار کم آن ها است که می توان با سری کردن چند خازن ، آن را برطرف نمود .

خازن های قطبی

خازن های قطبی

خازن های الکترولیتی

ساختار این خازن ها نیز مانند خازن های غیر قطبی است با این تفاوت که از ماده ای شیمیایی و معمولا به صورت مایع ، به عنوان دی الکتریک خازن استفاده می شود که باعث افزایش چند برابری ظرفیت خازن قطبی نسبت به خازن های غیر قطبی می شود . امروزه بیشترین مصرف خازن مربوط به این دسته می باشد .

خازن های الکترولیتی دارای مدل های متنوعی هستند که معروف ترین آن ها دو نوع آلمینیومی و تانتالیوم است . نوع اول به خازن های الکترولیتی معمولی معروف هستند و دارای قیمت بسیار پایینی می باشند . ظرفیت این خازن ها در بازه ۰٫۱ میکرو فاراد تا ۲٫۷ فاراد است که از لحاظ ابعاد دارای مدل های متنوعی هستند که به طور گسترده در مدارت منابع تغذیه الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین این خازن ها دارای مشکلاتی نیز از قبیل وجود پلاریته و نشت دی الکتریک می باشند که نوع پیشرفته تری از آن ها با نام خازن های الکترولیتی جامد ، مشکل نشتی را بر طرف نموده اند .

خازن های الکترولیتی

خازن های الکترولیتی

خازن های تانتالیوم یا تانتال نیز مانند خازن های الکترولیتی آلمینیومی هستند با این تفاوت که از فلز تانتالیوم به جای آلمینیوم در ساختار آن استفاده شده که به دلیل خاصیت خاصیت دی الکتریک بهتر تانتالیوم نسبت به آلمینیوم ، باعث کوچکتر شدن ابعاد این خازن ها شده است . این خازن ها از لحاظ جریان نشتی ، پایداری و کیفیت دارای وضعیت بهتری نسبت به نوع آلمینیومی می باشند اما داری مشکلاتی نیز از قبیل  حساسیت بالا و قیمت بالا می باشند .

تولید کننده های قطعات الکتریکی و الکترونیکی ، برای درج مشخصات خازن ها بر روی خود قطعه از دو روش کد رنگی و کد عددی استفاده می کنند . اما متاسفانه بسیاری از خازن های غیر قطبی ، فاقد این دو کد بوده و بدون وجود بسته بندی اولیه خازن نمی توان از ظرفیت آن اطلاع پیدا کرد .

برای اطلاع از ظرفیت دقیق هر خازنی می توان از دستگاهی به نام خازن سنج استفاده نمود که دارای دو ترمینال است و با اتصال خازن به آن می توان از مقدار ظرفیت آن اطلاع پیدا کرد . همچنین دستگاه دیگری به نام LRC سنج نیز وجود دارد که توسط آن می توان علاوه بر اندازه گیری ظرفیت خازن ، اهم مقاومت و اندوکتانس سلف ، از مقدار مقاومت و سلف موجود در ساختار خازن اطلاع پیدا کنیم .

لازم به ذکر است که خازن های الکترولیتی ، فاقد این دو کد می باشند و ظرفیت آن ها بر حسب واحد فاراد به همراه حداکثر ولتاژ کاری بر روی خازن نوشته می شود . همچنین کد های رنگی ، امروزه دیگر استفاده نمی شود و بیشتر مربوط به خازن های قدیمی است که دیگر از رده خارج شده اند .

کد عددی خازن ها

همانطور که در تصویر زیر دیده می شود ، این کد ها به صورت کد عدد چند رقمی بر روی خازن ها نوشته می شود که ممکن است در انتها از یک حرف انگلیسی نیز استفاده شود که بیانگر درصد خطای ظرفیت نوشته شده بر روی خازن است . جدول درصد خطا های معادل نیز در ادامه درج شده است .

مطابق شکل در صورتی که عدد نوشته شده بر روی خازن ۲ رقمی باشد ، عدد نوشته شده همان ظرفیت بر حسب پیکو فاراد است و در صورتی که از چند رقم استفاده شده باشد ، تمامی رقم ها در کنار هم می نویسیم و معادل رقم آخر صفر جلوی آن ها قرار می دهیم . عدد بدست آمده ظرفیت خازن بر حسب پیکو فاراد است . معروف ترین خازن عدسی یا همان خازن سرامیکی ، خازن ۱۰۴ است که ظرفیت آن برابر است با ۱۰۰۰۰۰ پیکو فاراد یا ۱۰۰ نانو فاراد و یا می توانیم آن را ۰٫۱ میکرو فاراد بنویسیم .

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

میانگین رتبه ۵ / ۵٫ تعداد رای : ۳

اولین نفر باشید که به این نوشته رای می دهید

مدیر وب‌سایت
ما در تیم تولید محتوای کنترل سازان در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی و محصولات در تجهیزات صنعتی را تهیه کنیم. جهت مشاوره و سفارش محصول می توانید با ما در ارتباط باشید .

یک نظر

  • Reza3400 گفت:

    بسیار عالی با سپاس از شما ادمین

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *