برچسب: Proteus 7.6

آموزش نرم افزار Proteus 7.6

در این آموزش سعی شده است که ابتدا توضیح مختصری در رابطه با چگونگی شروع کار با Proteus ارائه شود سپس با مثال های ساده کار خود را آغاز نموده تا به تحلیل و شبیه …..