برچسب: LED

چراغ سیگنال و آلارم

چراغ سیگنال و آلارم

لامپ های علامت دهنده یا لامپ های سیگنال در کلیه دستگاه های صنعتی و تابلو های توزیع و تابلو فرمان به کار میروند. نوع استفاده از این لامپ متفاوت است

درباره LED

امروه دیودهای نورافشان دیگر یک ابزار پرهزینه برای طراحان نمی باشد بلکه به سرعت تبدیل به لامپ های آینده خواهند شد . LED یا دیودهای نور افشان … .