برچسب: گیرنده

مبانی مخابرات 2

مبانی مخابرات ۲

در این این کتاب به مباحث مدولاسیون نمایی موج پیوسته و مخابرات دیجیتال و … پرداخته شده است .

جنگ بی سیم

جنگ بی سیم

این کتاب حاوی چندین مدار فرستنده تکه لومان و مطالبی اندک تئوری راجع به کریستال ها ، امواج الکترومغناطیسی و …. می باشد .

مدارهای فرستنده گیرنده فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک

مطالیب کتاب عبارتند از مدارات فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک ، مدارات ردیاب صوتی،فلزیاب،بوستر،تقویت امواج ماهواره و انواع نوسان سازها