برچسب: پروژه روشنایی فنی

پروژه ی روشنایی فنی

پروژه روشنایی فنی

این جزوه آموزشی شامل فرمول ها و روش محاسبه روشنایی و تعداد لامپ ها در نقاط مختلف خانه باتوجه به شرایط آن … .