برچسب: طراحی سه بعدی

آموزش جامع کتیا (نقشه کشی و جوشکاری)

فهرست محتوای آموزش جامع CATIA – نقشه کشی و جوشکاری فصل اول: ایجاد نما از قطعات آشنایی با محیط Drafting ایجاد نماها بااستفاده از دستور View Creation کاربر روی نماها تعیین خصوصیات نقشه فارسی...