برچسب: اندازه گیری الکتریکی

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

سر فصل های کتاب آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی عبارتند از :

۱- شناخت عناصر غیر فعال مورد استفاده در مدارهای الکتریکی و شناخت باتری ها

۱- شناخت و کاربرد آوومتر عقربه ای

۳- شناخت و کاربرد آوومتر دیجیتالی

۴- توسعه حدود اندازه گیری گالوانومتر ( ولت متر )

۵- توسعه … .

اصول و مبانی ابزار دقیق

در سال های اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده ای در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جداناشدنی از فرایند می باشد … .

اندازه گیری الکتریکی

اندازه گیری عبارتست از تعیین یک کمیت و یا مقدار فیزیکی توسط یک عدد و برحسب یک واحد . وظیفه اندازه گیری دستیابی به اطلاعات … .