برچسب: اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی چیست ؟

اتوماسیون صنعتی در حال حاضر کنترل اتوماتیک یک قسمت، دستگاه، ساختمان و … جزو جدا ناشدنی از صنایع می باشد صنایع کوچک و بزرگ هر کدام به نحوی از دستگاه ها و لوازم کنترلر استفاده می...

کنترل صنعتی

سیستم های کنترل اتوماتیک اصولا به وسایلی اطلاق می گردد که در هر لحظه به طور اتوماتیک و خودکار و بدون کمک خارجی یک سلسله … .