تعمیر تجهیزات پزشکی

تعمیر تجهیزات پزشکی

تعمیر تجهیزات پزشکی

تعمیر و سرویس کلیه لوازم پزشکی

شما همواره  می توانید جهت تعمیر ، کالیبره و سرویس دوره ای کلیه تجهیزات پزشکی اعم از لوازم آزمایشگاهی ، اتاق عمل ، رادیولوژی و سایر تجهزات بیمارستانی در کلیه ساعات شبانه روز در تمام روزهای هفته با ما در ارتباط باشید . در صورت لزوم کارشناس مربوطه بلافاصله به محل اعزام می گردد.

تجهیزات اتاق عملتجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری
تجهیزات اتاق عملتجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری
تجهیزات دندان پزشکیتجهیزات پزشکی هسته ای
تجهیزات دندان پزشکیتجهیزات پزشکی هسته ای
تجهیزات ریویتجهیزات بیمارستانی
تجهیزات ریویتجهیزات بیمارستانی
تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

با اعزام کارشناسان مجرب به محل جهت عیب یابی و انجام تعمیر فوری در صورت موجود بودن لوازم .

 

تجهیزات بیمارستانی

تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات ریوی

تجهیزات دندان پزشکی

تجهیزات پزشکی هسته ای