دسته: برق و الکترونیک

ترانسفورماتورهای حفاظت

ترانسفورماتورهای حفاظت

فهرست مطالب کتاب ترانسفورماتورهای حفاظت :

حالت های گذرای سیستم قدرت
مبانی ترانسفورماتورها و حفاظت آن ها ، تاریخچه و انواع آن ها … .

رهیافت حل مساله در تکنیک پالس

رهیافت حل مساله در تکنیک پالس

سرفصل های کتاب رهیافت حل مساله در تکنیک پالس عبارتند از :

مدارهای مرتبه اول
حالات گذرا در قطع و وصل دیود و ترانزیستور
مولتی ویبراتور دوحالته

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی ۲

سرفصل های کتاب مدارهای الکتریکی ۲ بشرح ذیل می باشند :

تبدیل لاپلاس و تحلیل مدار به کمک آن
مشخصه های ذاتی و فرکانس های طبیعی … .

مدارات الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .

مبانی مخابرات 2

مبانی مخابرات ۲

در این این کتاب به مباحث مدولاسیون نمایی موج پیوسته و مخابرات دیجیتال و … پرداخته شده است .