دسته: برق و الکترونیک

مدارهای الکتریکی 2 ۰

مدارهای الکتریکی ۲

سرفصل های کتاب مدارهای الکتریکی ۲ بشرح ذیل می باشند :

تبدیل لاپلاس و تحلیل مدار به کمک آن
مشخصه های ذاتی و فرکانس های طبیعی … .

مدارات الکترونیکی ۰

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .

مبانی مخابرات 2 ۰

مبانی مخابرات ۲

در این این کتاب به مباحث مدولاسیون نمایی موج پیوسته و مخابرات دیجیتال و … پرداخته شده است .

جنگ بی سیم ۰

جنگ بی سیم

این کتاب حاوی چندین مدار فرستنده تکه لومان و مطالبی اندک تئوری راجع به کریستال ها ، امواج الکترومغناطیسی و …. می باشد .