دسته: کتاب های با زبان انگلیسی

The Complete Guide to Network Wiring( آموزش کامل کابل کشی شبکه)

آموزش کامل و قدم به قدم کابل کشی شبکه های کامپیوتری در این کتاب به مطالبی پیرامون معرفی کابل های انتقال اطلاعات و نحوه اتصال آن ها و نحوه انتخاب کابل مناسب و استانداردهای موجود در این ضمینه ، ابزارهای مورد … .

Step By Step Guid Book On Home Wiring ( آموزش سیم کشی ساختمان)

در این کتاب که یه زبان انگلیسی می باشد با استفاده از اشکال و شماتیک های ساده و قابل فهم به معرفی کلیه تجهیزات مورد نیاز به هنگام برق کشی ساختمان می پردازد همچنین نحوه سربندی و قرارگیری آن ها در جای مناسب طبق است … .

Electronics and Circuit Analysis using Matlab

این کتاب که با زبان انگلیسی می باشد به آموزش تحلیل مدار های الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Matlab می پردازد .

متلب یک نرم افزار محاسبات عددی جهت انجام محاسبات در علوم و مهندسی می باشد . این نرم افزار بصورت عمده توسط دانش آموزان و محققان و مهندسین و تکنسین ها مورد استفاده ……

MATLAB Commands and Functions

این فایل آموزشی شامل دستورات متلب اعم از دستورات کلی،دستورات ورودی – خروجی و فرمت ،دستورات ماتریکس و آرایه،دستورات نقشه کشی ، برنامه نویسی ، توابع ریاضی و متد های عددی می باشد .