دسته: ساختنی

شبیه ساز آسانسور

هدف از این مدار شبیه سازی یک آسانسور مبتنی بر سیستم میکرو کنترلی است و مدلی کوچک برای طراحی … .

ساخت فیبر مدار چاپی به ۴ روش

فیبر فنلی : از ترکیب لایه های کاغذ در محلول فنل ساخته میشود ورایج ترین نوع فیبر مدار چاپی می باشد … .