دسته: الکترونیک

منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان

این پروژه در مورد منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان می باشد . این نوع کنترل در نسل جدید منابع تغذیه سوئیچینگ کاملا رواج یافته است . این پایان نامه در مورد انواع … .

تحلیل مدارهای دیودی

دیود به عنوان ساده ترین اخترام غیر خطی می باشداین عنصر دارای تنوع بسیار بوده و اکثر به یک صورت مورد استفاده قرار می گیرد یا به … .

مدارهای فرستنده گیرنده فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک

مطالیب کتاب عبارتند از مدارات فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک ، مدارات ردیاب صوتی،فلزیاب،بوستر،تقویت امواج ماهواره و انواع نوسان سازها

درباره LED

امروه دیودهای نورافشان دیگر یک ابزار پرهزینه برای طراحان نمی باشد بلکه به سرعت تبدیل به لامپ های آینده خواهند شد . LED یا دیودهای نور افشان … .

الکترونیک بسیار ساده است

اگر ریاضیات را بدرستی ملکه علوم دانسته اند ، بسیار بجاست که الکترونیک را ملکه فنون و صنایع بدانیم . در واقع اگر در گذشته ، عصر مکانیک و بعد عصر الکتریسیته را شناخته ایم … .

الکترونیک قدرت

عمده ترین جزء مدارهای الکترونیک قدرت تریستور است ، که نیمه هادی سریعا راه گزین است که کارکردش مدوله کردن سیستم های … .

اجزای ساده مدار ( C-L-R )

هدف این آموزش معرفی اجزای ساده مدار ( C-L-R ) ازجمله مقاومت ها ، انواع سلف ها ، انواع خازن ها و … می باشد .