دسته: کنترل – ابزار دقیق

اصول و مبانی ابزار دقیق

در سال های اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده ای در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جداناشدنی از فرایند می باشد … .

کنترل صنعتی

سیستم های کنترل اتوماتیک اصولا به وسایلی اطلاق می گردد که در هر لحظه به طور اتوماتیک و خودکار و بدون کمک خارجی یک سلسله … .

Industrial Instrumentation ( کاربرد وسایل اندازه گیری صنعتی )

در این ۴ فایل آموزشی در مورد ابزارهای اندازه گیری صنعتی مانند ابزارهای اندازه گیری فشار ، سطح ، دما و شار عبوری هر کدام در یک فایل مجزا صحبت شده که با استفاده از تصاویر و… .