دسته: کنترل – ابزار دقیق

۰

اصول و مبانی ابزار دقیق

در سال های اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده ای در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جداناشدنی از فرایند می باشد … .

۰

کنترل صنعتی

سیستم های کنترل اتوماتیک اصولا به وسایلی اطلاق می گردد که در هر لحظه به طور اتوماتیک و خودکار و بدون کمک خارجی یک سلسله … .

۰

اندازه گیری الکتریکی

اندازه گیری عبارتست از تعیین یک کمیت و یا مقدار فیزیکی توسط یک عدد و برحسب یک واحد . وظیفه اندازه گیری دستیابی به اطلاعات … .

۰

Industrial Instrumentation ( کاربرد وسایل اندازه گیری صنعتی )

در این ۴ فایل آموزشی در مورد ابزارهای اندازه گیری صنعتی مانند ابزارهای اندازه گیری فشار ، سطح ، دما و شار عبوری هر کدام در یک فایل مجزا صحبت شده که با استفاده از تصاویر و… .

۰

سیستم های کنترل خطی – دکتر علی خاکی صدیق

فهرست مطالب :
فصل اول : آشنایی با سیستم های کنترل

فصل دوم : نمایش سیستم های کنترل خطی

فصل سوم : تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستم

فصل چهارم : مکان ریشه
…..