کنترل میکرز طراحی ، ساخت ، تولید

تجزیه و تحلیل سیستم ها ۰

تجزیه و تحلیل سیستم ها

مباحث مطروحه در این کتاب به اختصار عبارتند از سیگنال ها ، سیستم های پیوسته . گسسته در زمان ، سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان ، خواص سیستم های خطی … .

سیستم های کنترل خطی ۰

جزوه سیستم های کنترل خطی

سرفصل های جزوه سیستم های کنترل خطی عبارتند از :

سیگنال فلوگراف و روش ساده سازی میسون
حساسیت
پاسخ گذرای سیستم
خطا در حالت ماندگار
پایداری … .

بررسی رگولاتور Buck ۰

بررسی رگولاتور Buck

در این جزوه آموزشی به معرفی انواع و عوامل موثر در انتخاب یک آرایش مناسب و بررسی رگلاتور نوع Buck پرداخته شده است .

پروژه ی روشنایی فنی ۱

پروژه روشنایی فنی

این جزوه آموزشی شامل فرمول ها و روش محاسبه روشنایی و تعداد لامپ ها در نقاط مختلف خانه باتوجه به شرایط آن … .

مبانی برق 2 ۰

مبانی برق ۲

در این جزوه به معرفی مقاومت ها و انوا عاتصال سری و موازی آن ها و تحلیل مدارهای ساده پرداخته شده .

Electronic LOG - Diod ۰

Electronic LOG – Diod

سرفصل ها :

تست دیود با استفاده از مالتی متر
به دست آوردن منحنی مشخصه دیود
یکسوساز نیم موج
یکسو ساز نیم موج با فیلتر خازنی
یکسو ساز تمام موج ( پل دیود )
یکسوساز تمام موج ( پل دیود ) با خازن
مدارات برش دهنده